Despre noi

INNOVATORY, ediția 2018, Cluj-Napoca a fost derulată de Grupul PONT cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

Vorbim despre INNOVATORY 2018 deoarece nu dorim ca acest proiect să se oprească aici. Ediția pilot și-a propus să se adreseze liceelor clujene, profesorilor care deja sunt implicați în activități extracurriculare și elevilor care au considerat interesant să participe într-un format nou, unde își pot dezvolta ideile inovatoare într-un proces facilitat. În viitor dorim să continuăm, să dezvoltăm noi parteneriate cu municipalități din România și din Europa.

Ediția pilot a proiectului INNOVATORY a început cu elaborarea unei metodologii bazate pe Design Thinking. Pe baza acestei metodologii, în 4 septembrie 2018 a avut loc un training dedicat profesorilor care au aprofundat cunoștințele despre această metodă.

Apelul pentru participarea elevilor a fost lansat în școli și de către profesori, iar după formarea echipelor a început munca comună în grup: identificarea problemei, idei de soluții, crearea de prototipuri, testarea acestora și îmbunătățirea, adaptarea după caz.

Cei 119 de liceeni și-au prezentat ideile și prototipurile la evenimentul Gala INNOVATORY, un eveniment de tip Speak Out. Fiecare echipă a avut la dispoziție 3 minute pentru prezentare. Juriul a punctat prezentările, iar cele mai bune opt echipe au fost premiate.

Metodologia INNOVATORY se bazează pe Design Thinking, o metodă practică și creativă de rezolvare de probleme printr-o abordare centrată pe om. În cadrul INNOVATORY această metodă a fost aplicată special pentru profesori și elevi, și a fost gândită în așa fel încât, după testarea în această ediție, să fie îmbunătățită pe parcurs și folosită în programe similare.

Profesoarele din cadrul INNOVATORY au primit și ele această metodologie, pe care o pot aplica și în afara programului pilot INNOVATORY. Ne-am dorit să creăm o metodologie care poate fi adaptată, scalată după nevoie unui program și care poate fi un instrument valoros în mâinile pedagogilor care își doresc să se implice în asemenea proiecte.

În metoda Design Thinking gândirea comună, colaborarea pe soluții inovatoare, testarea prototipurilor, tot procesul de conturare a unei idei este la fel de important ca și rezultatul final. Metoda încurajează creația interdisciplinară, contribuie la dezvoltarea competențelor de creativitate. Pașii metodei sunt Empatizează (Emphatize), Descrie (Define), Proiectează idei (Ideate), Creează prototipuri (Prototype) și Testează (Test), pași care au fost parcurși de elevi și în cadrul INNOVATORY.

Cele șase sesiuni de lucru au urmat un șir de pași definit în metodologie. Acești pași reflectă metodologia Design Thinking și construiesc un proces de creare a soluțiilor în care procesul este la fel de important ca și rezultatul.

În prima săptămână se realizează introducerea în proiect și un brainstorming despre problemele care pot fi identificare. Participanții lucrează mai departe la înțelegerea acestora, prin cercetare, interviuri sau orice altă metodă prin care pot aprofunda cele discutate la workshop.

Ssimte/descoperă/reformulează problema este tematica săptâmânii a doua. La această întâlnire se prezintă punctele de vedere, se ascultă unul pe celălalt și se formulează noi puncte de vedere din cele auzite.

În săptămâna a treia se începe crearea soluțiilor, atât individual, cât și în grup. Sunt introduse întrebări stimulatoare care ajută la conturarea mai bună a soluțiilor, iar după brainstorming și discuție, sunt alese conceptele „finaliste”.

A patra săptămână este dedicată dezvoltării prototipurilor și testării acestora între ei. Participanții realizează machete concrete pentru soluții în echipe și cer observațiile colegilor despre prototipuri.

În săptămâna a cincea testarea este extinsă și în afara grupurilor. Participanții caută feedbackul colegilor de clasă, de școală, prietenilor, sau oricărei persoane pe care o consider relevantă. Pe baza testelor realizate, prototipurile sunt îmbunătățite, adaptate, modificate.

Săptămâna a șasea este dedicată pregătirii pentru prezentarea prototipului în fața unui public.