FELHÍVÁS

12 facilitátor kiválasztására az INNOVATORY (Fiatal Társadalmi Innovátorok) kolozsvári kiadása keretében

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2018. július 15., 23 óra 59 perc

Jelentkezési határidő: 2018. június 24., 23 óra 59 perc

Kinek szól ez a felhívás?

Ezt a felhívást olyan tanárok számára kerül meghirdetésre, akik kolozsvári elméleti vagy szak líceumokban, illetve szakkollégiumokban tevékenykednek, és akik diákjaikkal már folytatnak valamilyen tanórán kívüli (extrakurrikuláris) tevékenységet, ugyanakkor azonban nyitottak a diákokkal való együttműködés újfajta módszereinek elsajátítása iránt mind általánosan, mind specifikusan e projekt keretében.

Az INNOVATORY projekt kolozsvári kiadásáról

Az INNOVATORY (Fiatal Társadalmi Innovátorok) projekt célja egy olyan kompetencia-fejlesztő program megvalósítása, amely hozzásegíti a kolozsvári középiskolás diákokat ahhoz, hogy adott társadalmi kihívásokat azonosítsanak, illetve új, innovatív megoldásokat dolgozzanak ki és validáljanak, közösségi facilitátorok (tanárok) hathatós segítségével. A program célja:

 • a fiatalok személyes készségeinek (soft skills) fejlesztése;
 • a kritikus gondolkodás fejlesztése a fiatalok körében, valamint egy olyan képzői közösség kialakítása, amely képes a fiatalok kreatív munkáját facilitálni;
 • egy olyan skálázható modell kidolgozása, amely más romániai és európai városokban is sokszorozható olyan programok és hálózatok révén, mint a Romániai Ifjúsági Főváros, valamint az Európa Ifjúsági Fővárosainak Hálózata.

A következő elvi és módszertani eszközökre építjük a programot: csapatmunka, kritikus gondolkodás, empátia, megoldásorientált tervezés, konstruktív kommunikáció, csapat iránti tisztelet, célcsoport és érintettek körére fókuszálás. Mindezek számára a Design Thinking módszertana nyújt átfogó szakmai keretet.

A projekt várt eredményei a következők:

 • 12 fős facilitátori (tanári) közösség kialakítása, akik maguk is továbbfejlesztett facilitációs kompetenciákkal rendelkeznek a fiatalok társadalmi innovációs folyamatokba való bekapcsolása terén;
 • Legalább 24 (3-5 fős) diákcsapat megalakulása, amelyek megoldási modelleket és terveket dolgoznak ki Kolozsvár különböző társadalmi problémáira;
 • Legalább 24 kreatív ötlet, amelyek multimédia – szöveges, képi és audiovizuális – eszközökkel kerülnek nyilvános bemutatásra mind egy SpeakOut típusú esemény, mind közösségi platformokon
 • Egy újfajta ifjúsági program modelljének tesztelése és validálása, amely kreativitás, részvétel és vállalkozói gondolkodás fejlesztését célozza a fiatalok körében.

A projekt kezdeményezőjéről, a PONT Csoportról

A PONT Csoport egy 2009-ben létrejött szakértői szervezet, amely a társadalmi részvétel, vállalkozás és kultúra révén kialakuló társadalmi innováció területén fejti ki tevékenységét, kiemelt hangsúlyt fektetve a fiatalokra és a digitális eszközök használatára. A PONT csoport keretprogramok és specifikus projektek révén fejti ki tevékenységét helyi, regionális, országos és európai szinten egyaránt. A PONT Csoport bázisa Kolozsvár, Erdély, Románia, Európa.

A PONT Csoport egyebek mellett a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa pályázat ötletgazdája és koordinátora, valamint a Com’On Kolozsvár (ifjúsági részvételi költségvetés) program kezdeményezője és szakmai partnere.

A projekt támogatója és partnerei

Az INNOVATORY kolozsvári 2018-as kiadását Kolozsvár Önkormányzata és Helyi Tanácsa támogatja vissza nem térítendő támogatási programja révén. A projekt ugyanakkor a Kolozs Megyei Főtanfelügyelőség partnerségével valósul meg.

Hány személyt választunk ki?

Ennek az első kiadásnak a keretében 12 tanárt választunk ki, akik jelenleg is tevékenységet folytatnak Kolozsvár elméleti líceumaiban, illetve szakközépiskoláiban.

Melyek a tanárok kiválasztási kritériumai?

A felhívásra válaszoló személyek esetében kötelező jellegű kritérium, hogy egy kolozsvári elméleti vagy technológiai líceumban, illetve szakiskolában fejtsenek ki jelenleg is oktatói tevékenységet.

A kiválasztási kritériumok a következők:

 • Tapasztalat diákokkal folytatott órákon kívüli tevékenységek szervezésében – legtöbb 10 pont – 50%-os arány a végső pontozásban,
 • A jelentkező a projektben való részvételének motivációja - – legtöbb 15 pont – 50%-os arány a végső pontozásban,
 • Személyes interjú – legtöbb 10 pont – 35%-os arány a végső pontozásban.

Hogyan lehet a programba beiratkozni?

Bármely érdeklődőt, aki megfelel a beiratkozási kritériumoknak, várjuk a innovatory.ro weboldalra, ahonnan a digitális jelentkezési lap is elérhető, a jelentkezés ennek kitöltését feltételezi.

Mit feltételez a programba beválasztott tanárokkal való együttműködés?

A kiválasztott facilitátorokkal való együttműködés 2018. szeptember-november időszakra terjed ki.

Minden kiválasztott tanár három, 3-5 fiatalból álló csapatot azonosít azokban a tanintézményekben, ahol oktatói tevékenységet fejt ki, majd ezekkel a csapatokkal járja végig azt a társadalmi innovációs folyamatot, amelyek gyakorlati megoldásokat dolgoznak ki társadalmi kihívásokra, amelyek ezt követően nyilvános bemutatásra is kerülnek egy kolozsvári nyilvános esemény keretében, amelyen mások mellett közintézmények és az üzleti szektor képviselői is részt vesznek.

A kiválasztást követően a facilitátor Design Thinking-re alapozott szakmai folyamatot jár végig a bevont fiatal csapatokkal, amely a következő fő lépésekből áll:

 • egy probléma, kihívás azonosítása;
 • környezeti tényezők elemzése, amelye befolyással bír az adott kérdésre;
 • a célcsoporthoz tartozó személyek szempontjának megértése, akiket az adott társadalmi kérdés a leginkább érint;
 • megoldásorientált ötletelés;
 • prototípusok és kreatív keretek kidolgozása a helyzet javítására;
 • az ötletek validálása a célcsoporthoz tartozó személyekkel.

Ezt megelőzően a projekt kezdeményezői két napos szakmai képzést szerveznek, amelynek keretében azok a Design Thinking módszertanhoz kötődő specifikus ismeretek kerülnek elsajátításra, amelyek révén a fiatalokkal való szakmai folyamat hatékonyan járható végig.

Jár-e javadalmazás az együttműködéssel?

Igen, a projektben résztvevő, a szakmai folyamatot teljes egészében teljesítő facilitátorok számára 1.000 lejes nettó javadalmazást fedez a projekt, amelyet az érintettek szerződéses forma keretében kapnak meg.

Hol iratkozhatnak be az érdeklődők és mi a jelentkezési határidő?

Az érdeklődők 2018. július 15-én 23 óra 59 percig iratkozhatnak be a innovatory.ro weboldalon.

Az érdeklődők 2018. június 24-én 23 óra 59 percig iratkozhatnak be a innovatory.ro weboldalon.

Hol lehet további részleteket megtudni a projektről?

A projektről további részleteket Farkas Andrástól lehet megtudni a 0757 055 591-es telefonszámon, valamint az andras.farkas@pontgroup.org elektronikus postacímen).