APEL pentru selectarea a 12 facilitatori pentru proiectul INNOVATORY Cluj-Napoca

Acest apel se adresează profesorilor din liceele teoretice, tehnologice și școlile profesionale din Cluj-Napoca, care sunt deja implicați în activități extracurriculare împreună cu elevii lor, și care își doresc să își dezvolte metodele de lucru cu tinerii pentru acest proiect, dar și pentru activitățile curente.

Cui se adresează acest apel?

Acest apel se adresează profesorilor din liceele teoretice, tehnologice și școlile profesionale din Cluj-Napoca, care sunt deja implicați în activități extracurriculare împreună cu elevii lor, și care își doresc să își dezvolte metodele de lucru cu tinerii pentru acest proiect, dar și pentru activitățile curente.

Despre INNOVATORY în Cluj-Napoca
INNOVATORY (Tineri Inovatori Sociali) își propune realizarea unui program de dezvoltare a competențelor de identificare a problemelor în societate, respectiv conceperea și validarea unor soluții la problemele identificate în rândul tinerilor cu implicarea activă a unor facilitatori comunitari (educatori și formatori). Programul urmărește:

– formarea competențelor personale de tip soft skills ale adolescenților;
– dezvoltarea gândirii critice în rândul tinerilor și formarea unui nucleu de formatori capabili să faciliteze activitatea tinerilor în acest proces creativ;
– realizarea unui model urban scalabil care poate fi replicat prin intermediul unor rețele europene și naționale cum ar fi programul Capitala Tineretului din România, respectiv Rețeaua Capitalelor Europene ale Tineretului.

Principiile și metodele de lucru care vor fi folosite sunt: munca în echipă, gândire critică, empatia, planificare orientată pe soluții, comunicare constructivă, respect pentru echipă, grup țintă și alți factori interesați. Toate aceste aspecte vor fi incluse într-un proces creativ bazat pe metoda Design Thinking.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

12 profesori/facilitatori care au dezvoltate competențele de facilitare a inovării sociale pentru tineri;
minim 24 de echipe de elevi – a câte 3-5 persoane fiecare – care creează planuri și modele de soluții pentru diferite situații sociale din Cluj-Napoca;

minim 24 idei creative, care vor fi prezentate în format multimedia – text, imagini, video – în cadrul unui eveniment public, precum și prin platformele de social media;

se pilotează un model, cu potențial scalabil, al unui proiect de tineret focusat pe dezvoltarea practică a creativității, participării și antreprenoriatului în rândul tinerilor.

Despre inițiatorul proiectului, Grupul PONT

Grupul PONT este o organizație înființată în 2009 care își propune inovarea socială prin participare, antreprenoriat și cultură cu un focus special pe tineri și digitalizare. Grupul PONT își derulează activitatea prin programe cadru și proiecte specifice derulate prin intermediul unor parteneriate intersectoriale și multidisciplinare la nivel local, regional, național și european. Grupul PONT este stabilit în Cluj-Napoca, Transilvania, România, Europa.

Grupul PONT este inițiatorul și coordonatorul candidaturii municipiului Cluj-Napoca pentru Capitala Europeană a Tineretului 2015 și inițiatorul proiectului Com’On Cluj-Napoca (bugetare participativă de tineret).

Susținerea proiectului

Proiectul INNOVATORY din Cluj-Napoca este susținut de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca printr-o finanțare nerambursabilă oferită pe parcursul anului 2018. De asemenea, proiectul se derulează în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Câte persoane vor fi selectate?
În cadrul al acestei primei ediții a INNOVATORY în Cluj-Napoca vom selecta un număr total de 12 profesori activi în liceele și/sau școlile profesionale de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Care sunt criteriile de selecție ale profesorilor cu care se va lucra în proiect?
Persoanele care vor candida, trebuie să fie neapărat profesori în cadrul unui liceu/școală profesională din Cluj-Napoca – criteriu eliminatoriu.

Criteriile de selecție sunt:

Experiența în implementarea de activități extracurriculare cu elevi – maxim 10 puncte – 50% din scorul final
Motivația de a participa la proiect – maxim 10 puncte – 15% din scorul final
Interviu – maxim 10 puncte – 35% din scorul final
Cum se întâmplă înscrierea celor interesați?
Înscrierea profesorilor interesați va fi realizată online, completând chestionarul disponibil la adresa innovatory.ro

Ce presupune colaborarea cu profesorii selectați?
Colaborarea durează în perioada Septembrie – Noiembrie 2018.

Fiecare profesor selectat va identifica și selecta la rândul său 3 grupuri de maxim 3-5 tineri din liceul/liceele în care activează, urmând apoi să lucreze cu aceștia în vederea propunerii de soluții de inovare socială, care vor fi prezentate într-un eveniment public cu participarea reprezentanților instituțiilor publice și reprezentanți ai mediului de business din Cluj-Napoca.

În urma selecției, profesorul va parcurge un proces bazat pe metoda de Design Thinking care poate fi sumarizat prin următorii pași:

identificarea unei situații/realități;
definirea factorilor de mediu care influențează situația aleasă;
înțelegerea perspectiva persoanelor/grupului țintă direct influențate de situația aleasă;
brainstorming pentru soluții;
crearea de prototipuri și cadre creative de îmbunătățire a situației inițiale;
validarea ideilor de schimbare prin testarea lor cu participarea grupului țintă.
În prealabil, organizatorii vor derula o sesiune de formare de două zile în Cluj-Napoca, prin care se vor aprofunda cunoștințele specifice necesare cu privire la metoda Design Thinking și parcurgerea procesului de lucru cu grupurile de tineri.

Se asigură remunerație pentru munca prestată?
Da, proiectul prevede o remunerație netă de 1.000 lei, în formă contractuală, pentru tot procesul de colaborare din cadrul acestui proiect.

Unde se pot înscrie cei interesați și care este termenul de înscriere?
Persoanele interesate se pot înscrie până la data de 15 iulie 2018, ora 23.59 accesând adresa web innovatory.ro

Unde se pot afla detalii suplimentare despre proiect
Persoana de contact din partea Grupului PONT este Mihai Pop (număr de telefon 0723 629 530, adresă de e-mail mihai.pop@pontgroup.org).