În vizită la două școli, la mijloc de activități

Am vizitat Colegiul Național "George Barițiu" și Liceul Teologic Reformat în timpul workshopurilor și vă prezentăm un mic teaser din munca elevilor.

?Elevii de la Colegiul Na?ional “George Bari?iu” au deja o mul?ime de idei preg?tite! F?r? a divulga detalii, putem s? afirm?m c? motiva?ia lor este de a face Clujul un ora? mai bun din mai multe puncte de vedere ?i au abordat lipsuri ale ora?ului cu solu?ii mai mult decât interesante!

Implicarea elevilor în via?a ora?ului este una important? ?i de încurajat. Proiectul Innovatory bazeaz? pe creativitatea tinerilor din liceele clujene pentru identificarea unor nevoi din societate ?i g?sirea solu?iilor la acestea. Câte 3 grupuri de elevi din 10 licee lucreaz? la aceste solu?ii, iar ?i procesul în sine înseamn? o metod? de înv??are.

Nu, nu e Urzeala Tronurilor, ci Innovatory din Liceul Teologic Reformat din Cluj-Napoca. Dragonul (sárkány în limba maghiar?) a aterizat cumva printre ideile elevilor care lucreaz? la posibile solu?ii la o problem? foarte important? din ora?. De-abia a?tept?m s? afl?m care sunt acestea ?i dac? chiar g?sim dragoni – evident, metaforici – printre ele!

Cine este acest omule?? Unde st?? De ce st?? Exist? o poveste întreag? în spatele lui, poveste pe care îns? nu v? vom spune noi, ci elevii care l-au f?cut parte a unui prototip de solu?ie. Când? Afla?i în curând 🙂